Op zomerkamp

Een week lang zijn kinderen en jongeren bezig met zang, muziek, dans en theater. Een traditie die inmiddels al 75 jaar oud is bij het Leger des Heils. Dit jaar was het thema: footprint. Welke footprints hebben personen uit de Bijbel aan ons gegeven en hoe kun jij een footprint…

Lees meer

Een kraam op de markt

Het bisdom Den Bosch had 1 juni een geweldig goed initiatief, een informatiemarkt over jeugdwerk. Allerlei methodes en activiteiten mochten zichzelf presenteren. En we waren heel blij dat Godly Play ook was uitgenodigd. Met een tafel met het mooie Godly Playmateriaal trokken we de aandacht van veel mensen. Het was…

Lees meer

Mag ik van jou… dan krijg jij van mij….

In Noord Nederland werken bijna 50 vakleerkrachten op de openbare basisschool met het vak Godsdienstig vormingsonderwijs. Deze leerkrachten gaan van school naar school en van groep naar groep. Zij laten kinderen kennis maken met het christelijk gedachtengoed in de context van de pluriforme openbare school, die zich bevindt in een…

Lees meer

Nieuwe Vertellers, met enthousiaste verhalen

Ze zijn er klaar voor! Tinka, Arie, Dea, Anne, Idelette, Yvonne, Marijke, Rodger, Tjerk, Anja, Marloes, Marijke,Marry, Mariska, Greta, Karina, Karin, Jeannette, Viona , Rolinka en Wendy.Van harte gefeliciteerd met jullie certificaat voor Godly Play verteller en deurwachter. Jullie hebben je startkwalificatie in handen en een levenslange reis begint.Jullie zijn…

Lees meer

Verslag Landelijke Godly Play dag

Het was een heel mooie dag waarvan iedereen genoten heeft! Ineke Yska heeft een fotoverslag hiervan gemaakt. Geniet van de mooie beelden! Dit was de voorbereiding. Klik op het plaatje voor het verslag. En nog meer leuks: Zagen! Klik op het plaatje voor het vervolg.

Lees meer