Netwerk

Iedereen die geïnteresseerd is in Godly Play kan gratis deel uitmaken van het Netwerk van Godly Play. Je hoeft geen verteller of praktijkbeoefenaar te zijn; het Netwerk is voor alle belangstellenden en vrienden. Het Netwerk wordt door middel van een nieuwsbrief op de hoogte gehouden van nieuwtjes, ontwikkelingen en activiteiten …

Lees meer

Regiokringen

Een Godly Play Regiokring ondersteunt de vertellers en deurwachters, zodat zij hun praktijk gemeenschappelijk ontwikkelen. Vertellers en deurwachters oefenen (nieuwe) verhalen. Zij brengen praktijkervaringen in om samen van te leren en ideeën op te doen. Vertelmateriaal wordt uitgewisseld en men ondersteunt elkaar in de vertelpraktijk. Wanneer iemand bijvoorbeeld in de…

Lees meer

Kerngroep en Gilde

Godly Play Nederland heeft een stichtingsbestuur, dat samen met de Gildeleden de Kerngroep van Godly Play vormt. Zij werken samen aan de missie/visie van de Stichting en staan in verbinding met de internationale Godly Play Foundation. Hierover kun je lezen in het Strategisch beleidsplan 2018_2019 Stichting Godly Play Nederland. Gildeleden…

Lees meer

Trainers

Sinds 2011 zijn zeven trainers in Engeland opgeleid en geaccrediteerd volgens de normen van de Godly Play Foundation in de USA. Trainers: Viola Berends Jacolien Lambregtse, in vreugdevolle herinnering Christi Loor Trinette Verhoeven Thera Roosenbrand Diane Koehoorn Irma Visser,  coördinator

Lees meer

Stichting Godly Play Nederland

De Stichting Godly Play Nederland is een stichting die sinds het jaar 2018 het werk van de vereniging Godly Play Nederland heeft overgenomen. In 2013 hebben Jacolien Lambregtse, inspirator van het eerste uur, en Christi Loor de vereniging Godly Play Nederland opgericht. In 2018 is deze vereniging opgegaan in de…

Lees meer