Manier van werken

Alles begon met Maria Montessori en haar verfrissende kijk op het onderwijs van haar tijd. Jerome Berryman, predikant en theoloog, heeft daarna Godly Play gevormd tot hoe we het nu kennen. Nog goed merkbaar, naast het prachtige houten materiaal en de manier waarop de verhalen plaats krijgen in het lokaal, is het Montessori-gedachtengoed in het ‘leren om het zelf te doen.’ Kinderen worden uitgedaagd tot dieper denken en het vinden van antwoorden.

De uitkomst
van een Godly Play sessie
staat niet al van tevoren vast

Proces in plaats van product
De uitkomst van een Godly Play sessie staat niet al van tevoren vast: het gaat vooral om het proces en niet zozeer om het resultaat. Godly Play geeft daarmee een veilige basis van waaruit je kunt zoeken naar en je eigen antwoorden kunt vinden op de vragen van het leven en het geloof. Ieder mag op de manier die bij hem of haar past, vanuit eigen levenservaring, reageren op het verhaal. Deze manier van leren en samen-zijn biedt diep leren.

Structuur
Godly Play kent een vaste structuur. Vaste gewoonten binnen Godly Play vormen als het ware een liturgisch grondpatroon. Zo start een Godly Play bijeenkomst met welkom en introductie, daarna gaat het verder met het verhaal, de gezamenlijke reflectie, het persoonlijke antwoord daarop, gebed en gezamenlijk ‘feest’, de zegen en het afscheid.

Leerstijlen
Godly Play biedt ruimte aan de verschillende manieren van leren van kinderen. Na het luisteren naar het verhaal en de verwondering kiest ieder voor zich een manier om aan het werk te gaan met het verhaal. Met het uitgestalde, uitnodigende materiaal kan er vorm gegeven worden aan eigen gedachten en gevoelens. Denk bijvoorbeeld aan:
– Vertellen (zelf het verhaal navertellen).
– Spel
– Eigen creativiteit, door te tekenen, verven, schrijven, kleien, bouwen, enz.
– Onderzoek doen, ontdekken, exploreren met hulp van o.a. boeken
– Door een rustige plek te zoeken en de tijd te nemen om….

Multi-sensorisch
Bij Godly Play worden de zintuigen op meerdere manieren aangesproken, waardoor het verhaal tastbaar wordt en dichtbij komt.

Spel en taal
Verhalen en spel zijn de belangrijkste manieren waarop kinderen leren en bovendien vaak ook de manier waarop zij moeilijke dingen onder ogen zien. In Godly Play krijgen kinderen de kans om dwars door spel heen zich de taal van God en Gods volk eigen te maken.

Tijdloos
De manier van werken is tijdloos en hangt niet af van de laatste multimedia tools.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.