Manier van werken

Godly Play combineert en integreert taal en spel. Het is een aandachtige en geconcentreerde manier van werken. Kinderen leren ontdekkenderwijs en ervaringsgericht. Alle zintuigen doen mee.

Hoe ziet dat eruit in de praktijk?

Godly Play bijeenkomst bestaat uit vijf onderdelen.

  • Voorbereiden
  • Verhaal
  • Verwonderen
  • Verwerken
  • Vieren

Voorbereiden
Bij de deur van de Godly Play ruimte ontvangt een begeleider je hartelijk. ‘Welkom!’ De begeleider, of ook wel deurwachter genoemd, helpt om alles wat je hindert aan de kant te leggen. Daarna stap je een ‘heilige’ ruimte in, ‘klaar voor een verhaal’.
Lees meer ….

Verhaal
In de Godly Play-ruimte’ staan open kasten met lage planken. Daarop staat het vertelmateriaal. Je wordt omringd door bekende of onbekende verhalen. Van de ark van Noach tot en met platen over de ontdekkingsreis van Paulus en materiaal over de doop in de kerk.
De verteller zit in het midden. Achter de verteller staat een kast met daarop de Heilige familie  Maria, Jozef, de baby, dieren en nog meer. De verteller nodigt de kinderen in de kring. Hij stelt hen op hun gemak, wijst hen een plaats op een kussen op de grond. Er wordt een gemeenschap gevormd.
Dan komt het verhaal in hun midden te liggen en ieder wordt uitgenodigd in het verhaal te gaan. Het verhaal wordt verteld met behulp van beeldend materiaal en bijpassende handelingen. Gaandeweg groeit de stilte, in ieder, in de ruimte. Er is tijd en aandacht in horen en zien, naar buiten en naar binnen gericht.
Lees meer ….

Verwonderen
De vragen die de verteller na het verhaal stelt, helpen een deelnemer om dieper het verhaal in te gaan, zich te verwonderen, verbinding te vinden met het eigen leven, daar woorden aan te geven of juist niet en om een spel te spelen waarin God ontmoet kan worden.
Lees meer ….

Verwerken
Na het verhaal en het verwonderingsgesprek worden de deelnemers uitgenodigd een eigen vrije verwerkingsvorm te kiezen om bezig te gaan met dat wat hen bezighoudt, als eigen antwoord op het verhaal. Nu is er tijd om te reageren: te spelen – en spelen is hard werken. Er is creatief materiaal zoals klei en krijtjes, Kapla en ander constructiemateriaal, er liggen informatieve- en platenboeken. Alle tijd om te exploreren, symbolen te gebruiken, vragen en gedachten te herformuleren.
Lees meer ….

Vieren
Weer terug in de kring is er een  feestelijk afsluiting, met iets lekkers, met een spreuk, gebed of lied, en een persoonlijke afscheidsgroet.
Lees meer ….

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.