Wat is spel

Spelenderwijs maken  kinderen zich vertrouwd met de wereld om hen heen. Ze verkennen daarin de grenzen en oefenen met hun eigen rol in dat alles. Spelen geeft plezier en versterkt het gevoel van autonomie.

Spel en taal
Godly Play is een spel dat kinderen de ruimte geeft om zich de taal van het christelijke geloof eigen te maken door de heilige verhalen, gelijkenissen, liturgische handelingen en stilte heen. Godly Play combineert zo de twee belangrijkste manieren waarop kinderen leren: door taal en spel. Zowel verbaal als non-verbaal.

Ruimte voor verschillende leerstijlen
Godly Play biedt ruimte voor de verschillende manieren van leren van kinderen. Na het luisteren naar het verhaal kiezen de kinderen namelijk zélf op welke manier zij willen antwoorden op het verhaal en het materiaal dat zij willen gebruiken om vorm te geven aan hun eigen gedachten, gevoelens en ervaringen. Bijvoorbeeld door: 

  • Vertellen (zelf het verhaal navertellen).
  • Spel, (onderzoek in) boeken.
  • Eigen creativiteit, door te tekenen, verven, schrijven, kleien, bouwen, enz.

Kinderen spelen alleen en soms samen. De begeleider in de ruimte begeleidt dit spel door in de gaten te houden of ‘het loopt’, ‘lukt’ en ‘leeft’ en ondersteunt het kind wanneer het daarin vastloopt.

Multi-sensorisch
Door middel van taal, ruimte om te bewegen, kleuren, vormen en zintuiglijk materiaal wordt het kind uitgenodigd om zowel cognitief, emotioneel als sensorisch het verhaal verder te verkennen. Het zintuiglijke materiaal is aansprekend en nodigt daartoe uit. Deze ruimte wordt hen nadrukkelijk gegeven: alles in de ruimte is er om mee te mogen spelen! Het is mooi te zien dat kinderen soms verbanden tussen de verschillende verhalen leggen doordat ze herkennen dat materialen, woorden of vormen in verschillende verhalen terugkomen.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.