Kernwaarden

Godly Play gaat ervan uit dat kinderen begeleiden in de geloofsbegeleiding betekent dat je hen helpt zelf om te gaan met de ingewikkelde vraagstukken in het leven. Deze kernwaarden van Godly Play zijn daarbij essentieel:

Kernwaarden:
Uitnodiging
Verwondering
God dichtbij
Levensvragen
Veilige plek

Spelen

Uitnodiging
Godly Play is een uitnodiging. Het Bijbelse verhaal wordt verteld met eenvoudige voorwerpen en maar weinig toegevoegde details en de kinderen worden met vragen uitgenodigd om mee te doen. Vragen als: ‘Ik vraag mij af wat het belangrijkst is in dit verhaal?’ en ‘Ik vraag mij af… gaat dit verhaal ook over jou?’

Verwondering
In de rustige omgeving worden de kinderen zich meer bewust van de onzichtbare aanwezigheid van God in en om hen heen. Er ontstaat een gevoel van eerbied en verwondering. Het doel is niet dat kinderen gewoon maar leren over God, maar juist dat ze zélf God ervaren.

God dichtbij
Godly Play gaat uit van het aangeboren gevoel van mensen, van kinderen, voor de aanwezigheid van God. Godly Play helpt hen om hun geloof te verkennen door de verhalen heen. Dit leren ze door de taal van het christelijk geloof te leren spreken, namelijk die van de grote verhalen, de gelijkenissen, de liturgische handelingen en van stilte.

Levensvragen
Godly Play helpt om bepaalde universele vragen die gaan over ons menselijk bestaan te kunnen stellen en om te gaan met problemen die we als mensen allemaal tegen zullen komen. Deze existentiële grenzen begrenzen ons als mensen allemaal en iedereen denkt hier weleens over na, ook de kleinste kinderen. Zoals:

  • Alleen zijn
  • Vrijheid
  • Tijd
  • De zin van het leven

Spelen
Taal is meer dan woorden alleen. Bij Godly Play raken de kinderen al spelend vertrouwd met taal en beelden uit de Bijbel en de kerk. De kinderen worden uitgenodigd om zelf verbaal en non-verbaal antwoord te geven op wat ze ervaren. Hiervoor zijn allerlei materialen beschikbaar.

Godly Play is begonnen met en voor kinderen. Daarom schrijven we overal ‘het kind’ en ‘de kinderen’. Maar overal waar je dit leest, kun je ook ‘volwassenen’ lezen. Want Godly Play heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld tot een belangrijke bron van inspiratie voor groot en klein en in allerlei contexten! Kijk bij Doelgroep voor meer informatie hierover.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.