Doelgroep

Godly Play wordt in vele kerkelijke tradities en christelijke groepen gebruikt. Het is ontwikkeld voor kinderen van 3 tot en met 12 jaar. Maar inmiddels wordt Godly Play ingezet voor mensen van allerlei leeftijden in verschillende contexten:

Jong en oud
Godly Play is bijzonder geschikt voor kinderen van alle leeftijden, maar wordt in de praktijk ook voor alle andere leeftijden gebruikt!

Interkerkelijk en internationaal
Godly Play is bruikbaar in kerken van allerlei achtergrond, want kan aangepast worden aan de kerkelijke tradities. Godly Play is ook binnen alle culturen te gebruiken. Er wordt inmiddels in bijna 60 landen ‘ge-GodlyPlay-d!

Thuis
Godly Play at Home, oftewel: Godly Play Thuis. Dit is thuis in het eigen gezin Godly Play verhalen vertellen, je er samen over verwonderen en merken dat het verhaal van God doorklinkt in jullie gezinsverhaal! Godly Play at Home

“Er zijn zoveel vaardigheden
die onder de SLO-doelen vallen,
die aangesproken worden met Godly Play!
Op het gebied van zingeving,
maar zeker ook creatieve vorming,
wereldverkennende vakken en
21-eeuwse vaardigheden
als filosoferen en creatief denken.” 

Kerk
Wereldwijd en ook in Nederland zijn er heel wat kerken die volledig of naast een andere methode gebruik maken van Godly Play voor kinderkerk, zondagsschool, kindernevendienst, gezinsdiensten, catechese, enzovoorts.
Lees ook: Zet Godly Play in!
En ook een mooi interview met Lydia van Leersum-Bekebrede: Vieren met kinderen in de Nederlands-protestantse context

School
Godly Play is een prachtige manier van levensbeschouwelijk onderwijs. Denk dan aan meer dan het voorlezen van een Bijbelverhaal of een stukje uit een methodeboekje. Met Godly Play neem je kinderen mee in het héle verhaal van bijvoorbeeld David of De Goede Herder. De ervaring leert dat deze manier van vertellen toegankelijk is en goed blijft hangen bij de kinderen. Op school is dit inpasbaar door de tijdsindeling op een creatieve manier aan te passen.
Kijk bijvoorbeeld eens naar deze school in Apeldoorn.

Geestelijke verzorging en pastoraat
– verzorgingshuis. Godly Play vindt ook haar weg in het verzorgingshuis. De manier van vertellen past bij deze doelgroep, door de rust en de ondersteuning van het verbale vertellen met non-verbale materialen. De materialen moeten soms wat aangepast worden aan bijvoorbeeld het verminderd zicht van ouderen.
– in jouw omgeving. Koffie-ochtenden, vrouwendagen, studiedagen, retraite, ouder/kind dagen.   Godly Play past bijvoorbeeld goed op een koffie-ochtend. Dit is iets waar volop mee geëxperimenteerd wordt.

Kathryn Lord uit Sheffield is een Godly Play-trainer in het Verenigd Koninkrijk en probeert spirituele verrijkende praktijken te ondersteunen met behulp van de methode en principes van Godly Play met kinderen en volwassenen van alle leeftijden en behoeften.
Zij was als keynote speaker aanwezig op de studiedag van Godly Play op 16 maart 2019 en gaf een presentatie over de kwaliteiten van Godly Play die in dienst staan van geestelijke begeleiding/spirituele zorg voor ieder in de vertelkring van Godly Play. Lees hier het verslag: Werken met Godly Play, out of the box.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.