Doelgroep

Godly Play is voor ieder die betekenis wil vinden in zijn leven, bij persoonlijke ervaringen en deze wil verbinden met Bijbelse verhalen en verhalen uit de christelijke traditie. Het is een creatieve, beeldende en open uitnodiging om de diepere dimensies van geloof en vertrouwen, speels te onderzoeken.

Godly Play is een wereldwijde oecumenische benadering, oorspronkelijk ontwikkeld voor de geloofsopvoeding van kinderen, om hen voor te bereiden op het leven in de christelijke gemeenschap.  Het helpt hen vertrouwd te worden met de taal van het geloof en de rijkdom van de christelijke traditie. Inmiddels wordt Godly Play ingezet voor meerdere leeftijdsgroepen en in allerlei omgevingen. In kerken, scholen, zorginstellingen, ziekenhuizen, vorming van volwassenen, bij mensen met en zonder kerkelijke oriëntatie. Om thuis in familieverband verhalen te delen is Godly Play Thuis ontwikkeld, gebaseerd op Godly Play at Home, van Jerome Berryman.

Het gaat bij Godly Play niet om kennis, maar om persoonlijke verhalen en spirituele betrokkenheid bij God. Daarom ‘werkt’ het bij alle leeftijden, inclusief volwassenen, ongeacht kunde of begaafdheid. Godly Play leent zich ook voor de meest verfijnde theologische reflectie. Zolang het voldoet aan de voorwaarde dat het plaatsvindt binnen een veilige gemeenschap die elkaar steunt.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.