Godly Play verteller worden

Om de methode te kunnen gebruiken volg je een driedaagse Basis-verteltraining. De training worden gegeven door gecertificeerde trainers. Tijdens deze driedaagse training leer je de methodiek, pedagogiek en achtergronden kennen van Godly Play. Je leert de verhalen kennen en vertellen en zelf ook te luisteren naar en verwonderen over de verhalen.

De driedaagse basis-verteltraining is de officiële verteltraining die je opleidt tot ‘Godly Play-begeleider: verteller en deurwachter’. Godly Play is speels en creatief, maar tegelijk een intensief leerproces. Het is een kunst, die inzicht, een degelijke training, de nodige oefening en een leven lang aandacht vraagt.

De training heeft als doel

  • om eerst zelf de verhalen te ervaren, je er over te verwonderen, er dichterbij te komen. Dit is voorwaarde voor de kern van het spel: jezelf kunnen verwonderen, en een groep in die verwondering te begeleiden.
  • zicht te krijgen op de eigen spiritualiteit uit je kinderjaren en gevoel te ontwikkelen voor spiritualiteit van kinderen.
  • je vaardig te maken in het spelend vertellen van de verschillende genres verhalen en het bijbehorende materiaal
  • je te verdiepen in de specifieke wijze van werken van Godly Play en je deze eigen te maken.

Wanneer kan ik mee doen?

Wat gaan we doen?

  • ons verdiepen in de achtergrond van Godly Play
  • kennis maken met de vier Godly Play genres (heilige verhalen, gelijkenissen, liturgische verhalen, stilte)
  • praktijkoefeningen uitvoeren

Elke trainingsdag is een combinatie van doen en denken. Doen: kijken naar voorbeelden en zelf oefenen van de verhalen. Denken: visie vormen op de spiritualiteit van kinderen en de eigenheid van Godly Play.

Dag 1

We verkennen en oefenen de ‘Heilige verhalen’: Bijbelse verhalen, zoals ‘de schepping’ en ‘de uittocht’. Deze verhalen willen iets vertellen over Gods aanwezigheid in de geschiedenis.

Dag 2

We zoeken wat het eigene is van ‘Gelijkenissen”. Deze verhalen van Jezus dragen alledaagse beelden en toch zijn ze raadselachtig. Hoe worden geschreven verhalen weer levende woorden? We blijven ons verwonderen.

Dag 3

We maken kennis met ‘Liturgische verhalen’: verhalen uit de kerkelijke en christelijke traditie, over symbolen, feesten en sacramenten. Hoe worden deze ‘vreemde’ gebruiken je eigen, zodat je erin kan huizen?

Wie geeft de training?

Twee door de Godly Play Foundation geaccrediteerde trainers geven deze training. Zij duurt drie dagen. In elke training is plaats voor maximaal 12 deelnemers. Godly Play-trainers hebben ervaring in de kerk en in het onderwijs.

Wat kost de training?

Klik hier voor de tarieven.

Kan ik ook een training in België volgen?

De trainingen in Nederland zijn alleen voor deelnemers die in Nederland wonen. Trainingen in Vlaanderen (Be) zijn uitsluitend voor deelnemers die in België wonen.

Ik heb de driedaagse gevolgd, wat nu?

Gefeliciteerd, je kunt nu onderlegd aan de gang als Godly Play-begeleider, dat wil zeggen als verteller en als deurwachter. Je hebt de nodige training en achtergrondinformatie aangeboden gekregen om zelf aan de slag te gaan. Een mooie weg van oefenen, reflecteren, verwonderen, spelen en werken ligt voor je open. Jij kunt inmiddels materialen verzamelen bij de verhalen die je leert vertellen.

Dit hoef je niet alleen te doen. Er is een netwerk regiokringen, bestaand en in opbouw. Zij komen 3 tot 5 x per jaar bij elkaar.

Jaarlijks is er een landelijke Godly Play dag ter verdieping voor alle getrainde vertellers.

Je kunt je aanmelden bij de FaceBookpagina van Godly Play, voor informatie, tips en contact.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.