Verhalen

Godly Play stelt zich in de traditie van de mondelinge overlevering van de verhalen uit de bijbel: de verhalen worden verteld en uitgespeeld in een kring. De verhalen uit de bijbel worden ingedeeld in vier genres:

Heilige verhalen
De basisverhalen over de schepping, de ark, de reis van Abraham en de uittocht horen hierbij. Ze geven de luisteraars de mogelijkheid om zich te identificeren met de grote levens- en geloofsthema’s door de verhalen van mensen over hun ervaringen van de verborgen aanwezigheid van God op hun levensweg.

Genres:
Heilige verhalen
Gelijkenissen
Liturgische verhalen
Stilte

Gelijkenissen
Deze verhalen van Jezus maken gebruik van alledaagse beelden die ons uitdagen om de betekenis van ‘het koninkrijk van de hemel’ steeds weer opnieuw te zoeken en te vinden. De gelijkenissen worden bewaard in gouden dozen, om hun kostbare en raadselachtige karakter te benadrukken – het is moeilijk om een gelijkenis binnen te gaan.

Liturgische verhalen
In deze verhalen wordt de verbinding gelegd tussen het leven en de symbolen in kerken, zoals de christelijke feesten en de sacramenten van doop en avondmaal.

Stilte
Stilte zoeken betekent ruimte maken voor een mogelijke ontmoeting met de verborgen aanwezigheid van God waarvoor geen woorden nodig zijn. Godly Play vertrouwt erop dat de weg naar het verhaal en naar het heilige niet hoeft uitgestippeld te worden door een verteller. De betekenisvolle stilte die gezocht wordt in Godly Play ontstaat door de focus op het verhaal, ruimte om zelf na te denken en met gedachten en verbeelding te spelen, te bidden of te mediteren.

Dat het verhaal centraal staat wordt benadrukt doordat de verteller ook zelf naar het verhaal kijkt, zoals het in het midden van de kring wordt getoond. Zo ontstaat er tegelijkertijd concentratie en ruimte om zelf in (stille) interactie te gaan met het verhaal.

Getrainde Godly Play-vertellers kunnen de verhalen uit de basis-verteltraining, die nog niet in boekvorm verschenen zijn, op de website vinden.  Je kunt ze via de optie ‘Winkel’ (menubalk ‘Praktisch’) gratis downloaden als je ingelogd bent.

Blog
Speciale verhalen

Video’s
Zoek je voorbeelden van de verhalen in samenhang met de bewegingen en gebaren? Zie het officiële YouTube kanaal van de Godly Play Foundation. In hun Engelstalige video’s zie je verscheidene verhalen uitgewerkt (26 stuks) en kun je een indruk krijgen van een Godly Play-vertelling. Het een-na-laatste filmpje is een introductie van Jerome Berryman over Godly Play.
Naar de videofilmpjes van The Godly Play Foundation

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.