Mag ik van jou… dan krijg jij van mij….

In Noord Nederland werken bijna 50 vakleerkrachten op de openbare basisschool met het vak Godsdienstig vormingsonderwijs. Deze leerkrachten gaan van school naar school en van groep naar groep. Zij laten kinderen kennis maken met het christelijk gedachtengoed in de context van de pluriforme openbare school, die zich bevindt in een multiculturele en multireligieuze samenleving. Ze doen dit vanuit een open inclusieve benadering. Zeker 16 van hen in het Noorden zijn getraind als Godly Play verteller en ze gebruiken deze verhalen en vertel- en werkwijze in de klas. In alle veiligheid gaan kinderen op onderzoek uit naar zichzelf, de ander en dat wat voorbij gaat aan de zichtbare werkelijkheid.

Deze vakleerkrachten zijn in dienst bij de Stichting PCGVO. In de regio wordt de docent geregeld ondersteunt door een plaatselijke (IKOS) werkgroep. Een van deze werkgroepen heeft in het Noorden van Nederland geld beschikbaar gesteld voor een uitleenbank van Godly Play- vertelmateriaal voor de vakleerkracht van PCGVO. In de eerste week van juni was er een groep leerkrachten bij elkaar om te werken aan dit materiaal. Er werd geschilderd, geplakt en geknipt, gedocumenteerd en een uitleensysteem uitgewerkt.

We feliciteren de PCGVO vakleerkrachten die de training hebben gevolgd van harte met deze uitleenbank en zijn de IKOS werkgroep zeer dankbaar voor deze gulle gift om kinderen te verrijken met taal,  spel en verwondering. Een manier om met Bijbelverhalen betekenis en wijsheid te vinden in hun dagelijkse leven. 

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.