Trainers

   

Trainers:

Christi Loor cloor@godlyplay.nl

Trinette Verhoeven tverhoeven@godlyplay.nl

Irma Visser ivisser@godlyplay.nl (of ijmvisser@live.nl)

Viola Berends

Thera Roosenbrand

Jacolien Lambregts, in herinnering

 * aanvragen in Den Haag worden door Stek Jong uitgevoerd