Kernwaarden

Godly Play gaat ervan uit dat kinderen begeleiden in de geloofsbegeleiding betekent dat je hen helpt zelf om te gaan met de ingewikkelde vraagstukken in het leven. Deze kernwaarden van Godly Play zijn daarbij essentieel: Kernwaarden:UitnodigingVerwonderingGod dichtbijLevensvragenVeilige plekSpelen UitnodigingGodly Play is een uitnodiging. Het Bijbelse verhaal wordt verteld met eenvoudige…

Lees meer

Manier van werken

Alles begon met Maria Montessori en haar verfrissende kijk op het onderwijs van haar tijd. Jerome Berryman, predikant en theoloog, heeft daarna Godly Play gevormd tot hoe we het nu kennen. Nog goed merkbaar, naast het prachtige houten materiaal en de manier waarop de verhalen plaats krijgen in het lokaal,…

Lees meer

In de praktijk

Een Godly Play sessiekent een vaste structuur van vijf onderdelen. Dit is herkenbaar, duidelijk en geeft ruimte: VoorbereidenVerhaalVerwonderenVerwerkenVieren Veilige basisDe uitkomst van een Godly Play sessie staat niet van tevoren al vast. Het gaat vooral om het proces en niet zozeer om het resultaat. Dit omdat elk kind zijn of…

Lees meer

Wat is spel

Spelenderwijs maken  kinderen zich vertrouwd met de wereld om hen heen. Ze verkennen daarin de grenzen en oefenen met hun eigen rol in dat alles. Spelen geeft plezier en versterkt het gevoel van autonomie. Spel en taalGodly Play is een spel dat kinderen de ruimte geeft om zich de taal van…

Lees meer

Doelgroep

Godly Play wordt in vele kerkelijke tradities en christelijke groepen gebruikt. Het is ontwikkeld voor kinderen van 3 tot en met 12 jaar. Maar inmiddels wordt Godly Play ingezet voor mensen van allerlei leeftijden in verschillende contexten: Jong en oudGodly Play is bijzonder geschikt voor kinderen van alle leeftijden, maar…

Lees meer

Achtergrond van Godly Play

Jerome Berryman (1937) is de grondlegger van Godly Play. Hij studeerde theologie aan diverse universiteiten en werkte onder andere als Anglicaans priester. De kiem voor wat later Godly Play zou worden, werd gelegd binnen de theologische en godsdienstpedagogische studies die hij volgde. Hier werd veel nadruk gelegd op de vorming…

Lees meer