Spiritualiteit en christelijke traditie

Spiritualiteit

Vaak denken mensen over kinderen als lege vaten. Maar kinderen zijn niet leeg. Door wat ze horen, zien en doen, weten en voelen ze al van alles. Meestal willen mensen in de spirituele ontwikkeling van kinderen hen over God vertellen. Maar als je goed naar kinderen kijkt en luistert, zie je misschien wel een glinstering van het oorspronkelijke beeld van God. Zij hebben hun eigen ervaringen met God. Spirituele ontwikkeling zetten volwassenen niet in gang, die is al gaande. Godly Play koestert wat er al is. Volwassenen en kinderen worden gezamenlijk uitgedaagd om de goddelijke glinstering in ieder mens te ontdekken.

Godly Play biedt ruimte aan mensen om verhalen te ontdekken en zich eigen te maken. Met verhalen bedoelen we Bijbelverhalen en verhalen uit de christelijke traditie. Daarin wordt onderscheid gemaakt tussen heilige verhalen, gelijkenissen en liturgische verhalen; stilte is een genre dat dwars door dit alles heengaat.

Christelijke taal

Kinderen zijn dus niet leeg. Ze ervaren al van alles. Om die dagelijkse ervaringen en persoonlijke verhalen betekenis te geven, hebben ze taal nodig. Godly Play is de kunst van het leren kennen en gebruiken van de taal van betekenisvinding. Met deze taal kunnen zij zich verdiepen in hun vragen en zoektocht naar wijsheid in het dagelijks leven. De verhalen reiken kinderen woorden aan om meer te ontdekken over zichzelf, anderen en de verborgen aanwezigheid van God in de wereld.

De eerste taal die kinderen spreken is non-verbale taal. De taal van spel en verbeelding. Met deze taal maken zij zich de wereld om hen heen eigen en ontwikkelen daarbinnen hun identiteit. Godly Play probeert deze allereerste taal te verbinden met de religieuze taal en symbolen. Essentieel is verwondering. Daartoe is veilige ruimte nodig, om vrije toegang te verlenen aan verkenning en ontdekken.

Kinderen doen dit én samen én alleen, op open én begrensde wijze. Godly Play helpt kinderen verbindingen te leggen tussen de verhalen en hun eigen ervaringen.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.