Kerngroep en Gilde

Godly Play Nederland heeft een stichtingsbestuur, dat samen met de Gildeleden de Kerngroep van Godly Play vormt. Zij werken samen aan de missie/visie van de Stichting en staan in verbinding met de internationale Godly Play Foundation.
Hierover kun je lezen in het Strategisch beleidsplan 2018_2019 Stichting Godly Play Nederland.

Gildeleden hebben, na een praktijk van een aantal jaren, twee jaar intervisie gehad en traden toe tot het Gilde door middel van een assessment. Zij werken blijvend samen aan intervisie en studie. Zij zijn actief binnen de Stichting door het organiseren van regiodagen, introductie-trainingsdagen, inspiratiedagen en participeren in werkgroepen (bijv. voorbereiding studiedag, PR, etc.). Zij bewaken de kwaliteit volgens de normen van de Godly Play Foundation en promoten de Godly Play methode.

Wil je deel uitmaken van het Gilde en de kerngroep? Stuur een e-mail naar info@godlyplay.nl.

Vereisten Gilde:
– Je hebt de driedaagse basis-verteltraining gevolgd
– Je beoefent Godly Play intensief in een eigen groep (kinderen of anderen)
– Je hebt twee jaar intensieve intervisie gevolgd en een assessment gedaan
– Je bent bereid om je actief in te zetten voor de stichting Godly Play Nederland

Kosten intervisie
Klik hier voor informatie.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.