Herkomst

Godly Play is ontwikkeld door pastor Dr. Jerome Berryman in de VS. Op de kinderafdeling van een ziekenhuis bemerkte hij dat kinderen goed voorbereid worden op prikken, pillen, infusen en operaties. Gesprekken over angst, eenzaamheid, leven en dood werden eigenlijk niet gevoerd. Hij zocht een manier om met kinderen in gesprek te komen. Berryman besloot verhalen te vertellen. Aan de rand van het ziekenhuisbed bracht hij met behulp van eenvoudige figuurtjes verhalen uit de christelijke traditie tot leven. Kinderen werden uitgenodigd een eigen weg naar en in het verhaal te vinden: ‘Ik vraag me af…?’ Door spel kwam taal op gang over wat zij beleefden.

Vanaf 1971 heeft Jerome Berryman meer dan honderd verhalen ontwikkeld. Deze verhalen vonden hun weg naar verschillende contexten, in verschillende leeftijdsgroepen en binnen verschillende kerkelijke tradities in Amerika en Europa. In de afgelopen jaren heeft deze benadering zich ook verspreid door Azië en Afrika.

De nadruk op spel is niet alleen een pedagogisch maar ook een theologisch uitgangspunt. Het geheimenis van de verborgen aanwezigheid van God leren ontdekken is veel meer dan een cognitieve introductie in een traditie: het is een spel, een heilig en vrij spel.

De senso-motorische pedagogiek van Maria Montessori ‘het kind helpen het zelf te doen met gebruikmaking van zintuigen en beweging’ is de basis onder de uitwerking van het concept van Godly Play.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.