Godly Play Verhalenboek 4

Coronatijd kan ook iets goeds brengen: opeens viel er tijd vrij. Wat daarmee te doen? Een grote wens ging in vervulling. Er was ruimte om een nieuwe vertaling ter hand te nemen van een verhalenboek. We kozen voor het boek dat gaat over het leven van Jezus. De vertaling, met IDGP Vlaanderen, ging vrij vlot doordat er ook al werkvertalingen lagen uit Nederland van Christi Loor. Daar zijn we heel blij mee. Katie Velghe heeft zorgvuldig en met inzicht aan verhalen verder gewerkt. Ook Hilde Pex is onderdeel van het team mensen die een grote bijdrage levert aan de kopij van het boek voordat het door de drukpers gaat. Dit keer moest de uitgeverij over de streep getrokken worden. Juist voor hen was corona-tijd een zware slag met omzetverlies. Godly Play Nederland en Vlaanderen hebben op voorhand boeken afgenomen zodat het financiële risico voor Averbode verkleind werd. We zijn blij met de samenwerking tussen zoveel mensen en partijen in Nederland en Vlaanderen en met de uitgever die het belang van Godly Play inziet. Nu kun je dit verhalenboek bij Godly Play Nederland bestellen. (zie onderaan) Het boek komt op 1 april uit.

Het boek begint met De grootste gelijkenis. In dit verhaal lopen we mee met het leven van Jezus: van de aankondiging van zijn geboorte, naar de transfiguratie waarin Jezus Mozes en Elia ontmoet op de berg tot en met de Opstanding. We gaan langs Galilea en Judea, en we luisteren naar het optreden van Jezus in Nazaret, de roeping van de leerlingen, de Bergrede, de broodvermenigvuldiging, de gesprekken over de sabbat, de genezing van de blinde, de zegening van de kinderen, de samenvatting van de wet, de ontmoeting met Zacheüs, de zalving in Bethanië.

In de reeks verhalen Jezus leren kennen op een nieuwe manier ontmoeten we Jezus na zijn Opstanding, op een nieuwe manier. Die verhalen worden in de vijftig dagen na Pasen vertelt, tot aan Pinksteren. Zo luisteren we naar de verhalen over het lege graf, het breken van het brood in Emmaüs, de twijfelende Thomas, de verschijning bij het meer van Galilea, de zending, de Hemelvaart en Pinksteren.

Inhoudsopgave

Je kunt het boek bestellen bij Stichting Godly Play Nederland:
– stuur een e-mail naar info@godlyplay.nl met het aantal boeken dat je wilt bestellen en je naam en adresgegevens. Geef aan als je een factuur wilt ontvangen
– én schrijf gelijktijdig € 21 (of x het aantal boeken) over naar NL94 RBRB 0706 6362 60, tnv Stichting Godly Play Nederland met vermelding van je naam.

Het boek gratis ontvangen kan ook!
We hebben nu een boekenactie waarbij je het boek gratis ontvangt als ………………….. (klik hier)

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.