Godly Play Basis-verteltraining voor GVO vakdocenten

In het voorjaar van 2021 start er een Basis-verteltraining voor vakdocenten GVO, godsdienstig vormingsonderwijs. De training is opgedeeld in 2 x 2 dagen en wordt bekostigd door PCGVO. Op veel openbare scholen krijgen leerlingen wekelijks een lesuur PCGVO. De vakdocenten die deze lessen verzorgen zijn in dienst bij PCGVO en zij krijgen elk jaar nascholing aangeboden.
Er zijn al een heel aantal GVO vakdocenten die met Godly Play in de klas werken. De praktijk en toepassing van Godly Play binnen de GVO-les komt volop aan bod in deze verteltraining.
Na de vierdaagse training heeft de GVO docent enig beeldend basis-vertelmateriaal om mee aan de slag te gaan. In de training leer je meer over de spiritualiteit van kinderen; je verdiept vormende vaardigheden door open, zelf terughoudend en tegelijkertijd stimulerend aanwezig te zijn; je
ontwikkelt je bijbels-theologische kennis en inzicht verder. De training voedt en verrijkt je eigen spiritualiteit.

Deze vakdocenten geven zich op via de website:
https://www.vonkt.nl/scholing/overzicht/protestants-vormingsonderwijs

Wilt u meer weten over Godsdienstig Vormings Onderwijs? Dan verwijzen we u naar de volgende website: https://www.pcgvo.nl/vormingsonderwijs.
In het kort het volgende:
Iedere leerling op de openbare basisschool heeft recht op godsdienstig vormingsonderwijs. Dit recht is vastgelegd in de Wet op het Openbaar Onderwijs. Op veel openbare scholen krijgen leerlingen wekelijks een lesuur PC GVO, of RK GVO. Ook vormingsonderwijs voor andere godsdiensten of levensbeschouwingen zijn mogelijk.
De directeur van de school inventariseert de wensen van de ouders en faciliteert de lessen door middel van tijd, lokaal en warmte. Speciale vakdocenten van buiten komen de vakken dan geven. Voor ouders en scholen zijn er geen kosten verbonden aan de lessen. Ouders die deze lessen willen op een school waar dit niet geïnventariseerd wordt, kunnen
hun verzoek bij de directeur neerleggen.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.