Gefeliciteerd

Zie hier de geslaagden stralen: Alise, Angela, Bianca, Diny, Nathalie en Yvonne – temidden van officier Vibeke Krommenhoek, majoor Jolanda Fennema en kapitein Mariska Potters.

Gefeliciteerd
Op 19 juni 2020 hebben we in Almere weer een driedaagse Basis-verteltraining afgerond. Het was een nieuwe setting waarin we werkten, immers we moesten anderhalve meter afstand tot elkaar houden. Vooraf vroegen we ons af of we dan toch wel de intimiteit en nabijheid zouden ervaren en vinden die we zo waarderen en nodig hebben in Godly Play. 
Wonderwel was dit zo.

Van harte! 

Alise, Angela, Bianca, Diny, Nathalie en Yvonne, allemaal uit het Leger des Heils, zijn nu opgeleide vertellers en deurwachter met een ‘diploma’. 
We hebben samen een mooie reis gemaakt.

Jullie hebben de specifieke liturgische verhalen van het Leger des Heils beleefd. De Heiligingstafel, de Vlag en de Sociale Actie; jullie hoorden de verhalen van de stichters van het Leger des Heils:  Catherine Booth en William Booth. 

Proficiat
We willen het Leger des Heils nog verder feliciteren:
Met een vertelplek in Zeist, waar na de zomer vertelkringen gehouden kunnen worden met een ingerichte ruimte en waar Godly Play trainingen plaats kunnen vinden. 

We wensen jullie toe zelf diepe vreugde te beleven met Godly Play, en dat het je helpt om hulp en hoop te brengen, met spel en woorden, met erkenning en liefde, het licht van Christus.  

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.