Er was eens iemand die wonderlijke dingen deed

Er was eens iemand die wonderlijke dingen deed
en verbazende dingen zei.
De mensen volgden deze mens.
Ze wilden hem koning maken.
Hij raakte onaanraakbaren,
plaatste kinderen in het midden
riep om recht
waste voeten
deelde brood en wijn.

Eerst haalden ze hem nog juichend binnen.
Al gauw werd hij gevangen afgevoerd naar buiten de stad.
Opgehangen.
Alles werd donker.
De aarde hield haar adem in.
Een diepe stilte.
Een gesloten graf.

Op die derde dag
keerde alles zich:
Het donker werd licht,
de dichte deur open
de stilte gebroken.
Een stem, 
die noemde je naam.

Sta op.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.