Black Lives Matter

Zoals veel organisaties die zich inzetten voor diversiteit, gelijkheid en inclusie, realiseerde de Godly Play Foundation Board zich in de zomer van 2020 dat we bewuster en actiever moeten worden in het werk van antiracisme. Er is een antiracisme taakgroep aangesteld in de USA en er is een verklaring opgesteld. Daarin verklaren zij ‘verder dan schuld en goede bedoelingen daden te willen stellen die gebaseerd zijn op het evangelie. Voor ons betekent dit ervoor te zorgen dat Godly Play alle kinderen omvat, aangezien het hen en de volwassenen die met hen samenwerken, toerust om zich een rechtvaardiger toekomst voor te stellen en te creëren’. 

We citeren hier hun verdere statement: ‘Onze missie bij de Godly Play Foundation is om de spiritualiteit van kinderen te begrijpen, te promoten en te koesteren, zodat kinderen de middelen hebben die ze nodig hebben om betekenis te geven aan leven en dood op een manier die groei gedurende hun hele leven bevordert. In het verhaal van de Grote Familie (Genesis 12, 15, 17-18, 21, 24) verteld in Godly Play-kringen over de hele wereld, horen we dat God zo dicht bij Abraham kwam en Abraham zo dicht bij God kwam dat hij wist wat God wilde dat hij deed. Hij maakte van Abraham een ​​geweldige familie, en we maken allemaal deel uit van deze grote familie, net zoveel als de zandkorrels in de woestijn en de sterren aan de hemel’.’ Racisme en de erfenis van onrechtvaardige systemen en instellingen veroorzaken dat velen het gevoel hebben dat ze geen deel uitmaken van deze familie’. ’Dit dwingt ons in Godly Play-kringen om, net als Abraham, manieren te zoeken om dicht bij God te komen, zodat we zowel de moed als de kracht hebben om deze visie te realiseren, niet alleen voor sommigen maar voor iedereen’.

Er zal altijd meer te zien en te doen zijn. We zullen dus voortdurend evalueren en aanpakken wat God ons roept om uit ons werk weg te laten – of toe te voegen – zodat we alles hebben wat we nodig hebben voor onze verhalen, ons materiaal, onze training en onze leiderschapsstructuren.

Praktisch betekent dit, als een van de eerste dingen: de donkere plaatsen uit de gelijkenis van de Goede Herder worden vervangen door donkerblauwe vilten figuren. 

Er wordt een reeks nieuwe verhalen gemaakt: People of Color Who Inspire, Mensen van kleur die inspireren. In de winkel op deze website vinden getrainde vertellers gratis het verhaal van de Eerwaarde Dr. Martin Luther King, Jr. 

We houden jullie op de hoogte van verdere veranderingen, aanvullingen of aanpassingen.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.