Anbivalent

Nee, hierboven staat niet ambivalent, maar aNbivalent.

We zijn blij je te kunnen melden dat de belastingdienst het werk van de stichting heeft gewaardeerd met de ANBI-status, met ingang van 1 januari 2018. Dit betekent:

– inhoudelijk, dat ons werk gezien wordt als een bijdrage aan het algemeen nut.

– financieel, dat donaties aan de stichting door particulieren als aftrekpost gebruikt mogen worden.

Hoewel het altijd ambivalent voelt (nu wel met een m) om überhaupt of op basis van de ANBI-status te vragen om uw donatie, doen wij dat toch graag.

Voel jij je verbonden met de missie en het werk van Godly Play in Nederland? Dan  vertrouwen wij ten goede op je afwegingen. Voorheen was Godly Play Nederland een vereniging en betaalden de leden een jaarlijkse contributie; nu we een stichting zijn, zijn we grotendeels afhankelijk van giften.
Jouw gift is zeer welkom om Godly Play in Nederland een stevigere basis te geven.
Klik hier
 voor meer informatie over doneren.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.