Studiedag 2019

Het thema was:

Verrassend spelen
Godly Play, out of the box

Hoe ziet Godly Play eruit in jouw eigen context ?

Op een strand met gezinnen, een centrum voor daklozen, in een verzorgingstehuis voor ouderen, de overblijf van school of de BSO, doopcatechese, een retraite met de jeugd of op welke andere verrassende wijze dan ook maar. De sleutelvraag die we hebben te stellen is: Wat hebben de deelnemers (van 3 – 103 jaar) in de kring echt nodig?


Als je hierover wilt nalezen:

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.