Standaardbrieven aan kerken en basisscholen Stichting Godly Play Nederland

Op deze pagina staan drie versies beschreven voor verschillende typen ontvangers:

  1. kerken en parochies,
  2. katholieke en protestantse basisscholen,
  3. openbare en algemene basisscholen.

Wie actief betrokken is bij de beweging Godly Play en de Stichting Godly Play Nederland kan gebruik maken van deze brieven. Graag de gekozen brief op details aan te passen aan de eigen context.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.