Standaardbrief openbare en algemeen-bijzondere scholen

Beste directeur,

Wat is er mooier dan op school in het kader van burgerschap en levensbeschouwelijke diversiteit lessen hvo en gvo aanbied te bieden (humanistisch en godsdienstig vormingsonderwijs)? Misschien is dat wel wanneer kinderen zelf filosofisch in gesprek gaan met religieuze en Bijbelse verhalen, zodat zij zelf hun identiteit ontwikkelen. Een methode die dit beoogt, heeft de speelse naam Godly Play.

Godly Play is een vernieuwende, spiritueel-creatieve manier van het vertellen van Bijbelverhalen, waardoor kinderen direct in aanraking gebracht worden met de spirit in die verhalen. Kinderen leren hoe ze Bijbelverhalen, zoals gelijkenissen, liturgische verhalen, maar ook de stilte kunnen binnengaan om meer te ontdekken over zichzelf, anderen en de verborgen aanwezigheid van God in de wereld.

Godly Play helpt kinderen om zelf uitdrukking en betekenis te geven aan hun existentiële ervaringen. Ze leren op een speelse en open manier taal te hanteren om hun eigen ervaringen te exploreren en te benoemen. Kortom: Godly Play is een uitnodiging aan kinderen om te spelen en om mee te doen in het spel van het leven en van het Evangelie. Godly Play is geïnspireerd op Montessori-methoden.

In deze brief hebben wij een aanbod en een vraag voor u als algemeen-bijzondere of openbare basisschool.

Ons aanbod is dat u contact met ons kunt opnemen voor een nadere kennismaking met Godly Play. Een Godly Play verteller kan bijvoorbeeld eens in de lessen hvo of gvo verhalen komen vertellen. Mogelijk raken uw docenten hvo en/of gvo enthousiast voor Godly Play en kunnen wij hen trainen.

Onze vraag is of uw basisschool eens een maatschappelijke project wil wijden ter ondersteuning van de doelen van onze Stichting Godly Play Nederland om onze vertelmethode mogelijk te maken en te verspreiden op onder meer basisscholen in Nederland.

Wij stellen het hoe dan ook op prijs dat u nadenkt over ons aanbod en onze vraag. Wilt u meer van ons weten, zie www.godlyplay.nl, en wilt u contact opnemen, mail dan met info@godlyplay.nl.

Met vriendelijke groet,

Irma Visser
Namens het bestuur van Godly Play

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.