Standaardbrief kerken en parochies

Geliefde broeders en zusters,

Wat is er mooier dan iets van Gods Liefde te ervaren in de ontmoeting met medemensen, in de Eucharistie of het Avondmaal, en in dialoog met de verhalen uit de Bijbel en de traditie? Misschien is dat wel wanneer onze kinderen in gesprek gebracht worden met Bijbelverhalen, zodat ook zij God en Gods Liefde kunnen (blijven) ervaren. Een Bijbelse vertelmethode die dit beoogt, is Godly Play.

Godly Play is een vernieuwende, spiritueel-creatieve manier van het vertellen van Bijbelverhalen, waardoor kinderen direct in aanraking gebracht worden met de Geest in die verhalen. Kinderen leren hoe ze Bijbelverhalen, zoals gelijkenissen, liturgische verhalen, maar ook de stilte kunnen binnengaan om meer te ontdekken over zichzelf, anderen en de verborgen aanwezigheid van God in de wereld.

Godly Play helpt kinderen om zelf uitdrukking en betekenis te geven aan hun existentiële ervaringen. Ze leren op een speelse en open manier taal te hanteren om hun eigen ervaringen te exploreren en te benoemen. Kortom: Godly Play is een uitnodiging aan kinderen om te spelen en om mee te doen in het spel van de Schepping en van het Evangelie. Volwassen Godly Play vertellers ervaren dat ook.

In onze brief aan u hebben wij een vraag en een aanbod voor u als christelijke gemeenschap.

Onze vraag is of uw christelijke gemeente of parochie eens een collecte wil wijden ter ondersteuning van de doelen van onze Stichting Godly Play Nederland om onze vertelmethode mogelijk te maken en te verspreiden over onder meer christelijke gemeenschappen en basisscholen in Nederland.

Ons aanbod is dat u contact met ons kunt opnemen voor een nadere kennismaking met Godly Play. Een Godly Play verteller kan bijvoorbeeld eens in de kindernevendienst of kinderkerk komen vertellen. Mogelijk raakt uw gemeente begeesterd door Godly Play en kunnen wij uw vertellers gaan trainen.

Wij stellen het hoe dan ook op prijs dat u nadenkt over onze vraag en ons aanbod. Wilt u meer van ons weten, zie www.godlyplay.nl, en wilt u contact opnemen, mail dan met info@godlyplay.nl.

Met vriendelijke groet,

Irma Visser
Namens het bestuur van Godly Play

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.