Standaardbrief katholieke en protestante basisscholen

Beste directeur,

Wat is een mooiere les godsdienstige/levensbeschouwelijke vorming of viering dan dat daarin iets van de liefste waarden van het geloof en de christelijke traditie ervaren kan worden? Misschien is dat wel wanneer de kinderen zelf in gesprek gaan met de mooiste Bijbelverhalen, zodat ook zij die liefste waarden (blijven) ervaren. Een vertelmethode die dit beoogt, heeft de speelse naam Godly Play.

Godly Play is een vernieuwende, spiritueel-creatieve manier van het vertellen van Bijbelverhalen, waardoor kinderen direct in aanraking gebracht worden met de Geest in die verhalen. Kinderen leren hoe ze Bijbelverhalen, zoals gelijkenissen, liturgische verhalen, maar ook de stilte kunnen binnengaan om meer te ontdekken over zichzelf, anderen en de verborgen aanwezigheid van God in de wereld.

Godly Play helpt kinderen om zelf uitdrukking en betekenis te geven aan hun existentiële ervaringen. Ze leren op een speelse en open manier taal te hanteren om hun eigen ervaringen te exploreren en te benoemen. Kortom: Godly Play is een uitnodiging aan kinderen om te spelen en om mee te doen in het spel van het leven en van het Evangelie. Godly Play is geïnspireerd op Montessori-methoden.

In deze brief hebben wij een vraag en een aanbod voor u als christelijke of katholieke basisschool.

Onze vraag is of uw basisschool eens een goededoelenactie of maatschappelijke project wil wijden ter ondersteuning van de doelen van onze Stichting Godly Play Nederland om onze vertelmethode mogelijk te maken en te verspreiden op onder meer basisscholen in Nederland.

Ons aanbod is dat u contact met ons kunt opnemen voor een nadere kennismaking met Godly Play. Een Godly Play verteller kan bijvoorbeeld eens in de onderbouw of middenbouw komen vertellen. Mogelijk raakt uw team enthousiast voor Godly Play en kunnen wij enkelen trainen in deze methode.

Wij stellen het hoe dan ook op prijs dat u nadenkt over onze vraag en ons aanbod. Wilt u meer van ons weten, zie www.godlyplay.nl, en wilt u contact opnemen, mail dan met info@godlyplay.nl.

Met vriendelijke groet,

Irma Visser
Namens het bestuur van Godly Play

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.