Nederlandse vertalingen

De Nederlandse vertalingen zijn gebaseerd op de nieuwe herziene uitgaven van  Godly Play Volumes uit de USA. Jerome Berryman herziet de verhalen met een team van zeer ervaren vertellers en er worden nog steeds nieuwe verhalen geschreven. Verhalen die soms al lange tijd in de kring op de grond met kinderen verteld worden, maar nog nooit zijn opgeschreven. Andere verhalen voorzien in een leemte in het curriculum. Soms verandert de aangeboden volgorde van verhalen, een andere keer komt er een verhaal ’tussen’ dat beter past bij jonge kinderen.

Voor een volgende bundel wachten we eerst op een uitgebrachte herziening uit de USA. Ook is er dan nog een ander groot vraagstuk te beantwoorden: wie zal de kosten op zich willen nemen om dit Nederlandse boek te ontwikkelen en vervaardigen? De uitgeverij legt er voor elke uitgave geld bij. De afzetmarkt is nog niet zo groot. We hopen op goede ontwikkelingen op dit gebied.

‘Maar mijn kring met kinderen is na vele jaren toe aan een nieuw verhaal. Wat nu?’

Binnen de stichting zouden we graag verhalen verzamelen die reeds vertaald zijn door jullie.
Hoe meer hoe liever! Met de vertaler van het ingebrachte verhaal en trainers kijken we dan samen naar het verhaal en we streven zoveel mogelijk naar gelijke schrijfwijze (grammatica), het gebruik van relevante woorden en repeterende zinnen, zinsdelen en thema’s  en poëtisch taalgebruik.
Zo delen we ons werk, zorgen voor een eenduidige en kwalitatief goede vertaling. Het is een manier om uitdrukking te geven aan de gemeenschap de die we als Godly Play vertellers vormen om de spirituele begeleiding te ondersteunen en te bevorderen.
Verhalen die jij zelf vertaald hebt en die je wilt aanbieden kun je insturen naar ons emailadres: info@godlyplay.nl. We nemen dan contact met je op over het verhaal om het geschikt te maken voor de webwinkel.

OVERIGENS:
Wel eens nagedacht over een donatie aan de Stichting, eventueel voor een specifiek doel? ….. verhalen vertalen en beschikbaar maken zou zo’n doel kunnen zijn.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.