Inhoudsopgave Verhalenbundel deel 3

 • Inleiding
 • Verhaal 1: Het mysterie van Pasen
 • Verhaal 2: De gezichten van Pasen I
 • Verhaal 3: De gezichten van Pasen II
 • Verhaal 4: De gezichten van Pasen III
 • Verhaal 5: De gezichten van Pasen IV
 • Verhaal 6: De gezichten van Pasen V
 • Verhaal 7: De gezichten van Pasen VI
 • Verhaal 8: De gezichten van Pasen VII
 • Verhaal 9: De kruisen
 • Verhaal 10: De legende van de paaseieren
 • Verhaal 11: Jezus en de twaalf
 • Verhaal 12: De goede Herder en de wereldgemeenschap
 • Verhaal 13: De synagoge en de bovenkamer
 • Verhaal 14: De cirkel van de eredienst
 • Verhaal 15: De symbolen van de eredienst
 • Verhaal 16: Het mysterie van Pinksteren
 • Verhaal 17: Saulus verandert
 • Verhaal 18: De reizen en brieven van Paulus
 • Verhaal 19: De Heilige Drie-eenheid
 • Verhaal 20: Het deel dat nog niet geschreven is
 • Addendum A: Basisliteratuur over Godly Play
 • Addendum B: Het Godly Play spiraalcurriculum
 • Addendum C: Originele versie van verhaal 14: De cirkel van de Heilige Eucharistie

Oorspronkelijke titel
Jerome W. Berryman, The Complete Guide to Godly Play, Volume 4, Revised and Expanded. An imaginative method for nurturing the spiritual lives of children, New York, Church Publishing, 2018.
Consulting editors: Cheryl V. Minor & Rosemary Beales

Vertaling
Interdiocesane Dienst voor Gezinspastoraal vzw,
in samenwerking met Godly Play Vlaanderen, Godly Play Nederland en Joke Guns.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.