Godly Play in de kerk

In de meeste kerken is er voor kinderen kindernevendienst. De kinderen starten in de kerk, na een praatje met de predikant gaan ze naar hun eigen ruimte met een verhaal, een gesprekje, spel of knutsel en komen weer terug. Maar… kan dat ook anders? En… waarom zou je dat anders doen?

Stel je eens voor dat de kinderen meteen naar hun eigen ruimte mogen. Ze worden daar rustig en vriendelijk ontvangen door iemand die bij de deur zit. Die geïnteresseerd is in het kind en het helpt om zich klaar te maken voor wat gaat komen.

De tweede volwassene zit in de kring. Dat is de verteller. Er liggen kussens op de grond die de kring aangeven. En de verteller nodigt het kind uit een goed plekje in de kring uit te zoeken. Er wordt wat gepraat over hoe het met iedereen is en of er belangrijke dingen zijn om te vertellen.

Dan, als iedereen er is, gaat de verteller het materiaal dat bij het verhaal van die dag past, pakken. Het is mooi materiaal wat zorgvuldig naar de kring gedragen wordt. Als de verteller weer in de kring zit vraagt hij: “Zijn jullie klaar voor een verhaal?”

Voorzichtig wordt het materiaal in het midden gezet. En een voor een worden de spullen “tot leven gewekt”. Bijvoorbeeld door het open vouwen van de woestijnzak. De woestijnzak is een grote lap waarop zand ligt. Met kleine houten figuurtjes beweegt de verteller door het zand terwijl hij het verhaal vertelt. Niet een klein stukje van het verhaal, maar het hele verhaal wordt in één keer verteld.

Als het verhaal is afgelopen leunt de verteller een beetje achterover en bekijkt het verhaal wat er nog steeds is. “Mmm, ik vraag me af…” zegt hij “wat vind je het mooiste in dit verhaal” Een open vraag waarbij geen antwoord goed of fout is. Zo volgen er nog meer open vragen. We noemen dit het verwonderingsgesprek. De gespreksvragen bepalen niet tevoren wat het thema uit het bijbelverhaal is. De kinderen zelf geven betekenis aan het verhaal.

Na het gesprek mogen de kinderen een voor een iets kiezen om te gaan doen. Sommige willen kleien over het verhaal, anderen vinden het vertelmateriaal zo mooi dat ze daarmee willen spelen en een volgende bouwt iets met kapla.

Na een poosje zo gespeeld en gewerkt te hebben worden de kinderen terug genodigd in de kring. Daar wordt gebeden met de kinderen en een koekje en wat te drinken uitgedeeld. Samen vieren we “het feest” van alles waar we dankbaar voor kunnen zijn.

Ondertussen volgen de ouders hun eigen kerkdienst. Tegen de tijd dat de die dienst voorbij is, is de viering met de kinderen ook voorbij. De ouders halen hun kind weer op bij de deur. En samen gaan ze weer naar huis.

Missen de kinderen dan niet de kerkdienst, en leren ze dan wel om naar de kerk te gaan? Laten we eens kijken naar de opbouw van Godly Play en die vergelijken met een kerkdienst. Het begint allebei met een begroeting en het je klaar maken voor wat gaat komen. We horen allebei een verhaal uit de Bijbel. In de kerk wordt er over gepreekt, met de kinderen bij Godly Play gebeurt deze verdieping door het verwonderingsgesprek en de verwerkingstijd. De dienst van de tafel en de gebeden is bij Godly Play het ‘feest’ element. Op beide plaatsen is er aandacht en zorg besteed aan de ruimte,  de viering, het leren en ontdekken, de gemeenschap en het gesprek met God.

Je biedt kinderen op deze manier een programma waarmee ze hun eigen spiritualiteit en geloofsleven kunnen ontwikkelen. Ze horen niet alleen de verhalen met hun oren, maar alle zintuigen doen mee: zien, voelen  en ruiken.. Kinderen leren de wereld kennen door spel en spelen, ook de wereld van de verhalen van de bijbel en de kerk.  In die kerk vormen ze samen  met  andere kinderen een gemeenschap, een geloofsgemeenschap waarin ruimte is om zich te verdiepen in vragen voor wijsheid van alledag.

Er zijn kerken waar elke zondag met Godly Play wordt gewerkt. Maar er zijn ook kerken die het een keer per maand doen of juist in bijzondere periodes zoals advent of de veertigdagentijd.

Er zijn kerken waar de kinderen op zondagmorgen tijdens de kerkdienst Godly Play krijgen maar het kan ook als club op woensdagmiddag. Of als voorbereiding op bijvoorbeeld de doop.

Wil je meer weten over Godly Play en of het misschien iets is voor jou en jouw kerk? Kom dan naar een introductiedag. Kijk in de agenda waar en wanneer die worden gehouden.

Lees hier nog een ervaringsverhaal van Godly Play in de kerk:

Lobke vertelt: ‘Ik zou willen dat ik als kind op deze manier over Bijbelverhalen hoorde’

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.