Godly Play in Corona-tijd.

“De Goede Herder is bij gevaarlijke plaatsen… Hoe kom jij door die plaatsen heen?”

Corona houdt iedereen van ons bezig. In eerste instantie kunnen we van alles niet meer doen. Maar we houden er niet van om op onze handen te zitten en stil te worden. Het kriebelt aan alle kanten om juist wél wat te doen. En als het dan niet gewoon kan, tja, dan maar anders.

Alle plannen werden abrupt stilgezet. Wat een teleurstelling. Een zoektocht begint dan hoe je juist in deze tijd iets met Godly Play kunt doen. Je weet immers dat Godly Play zoveel te bieden heeft rondom die ernstige vragen van het leven: de vragen van alleen-zijn, van tijd en eindigheid, van vrijheid, het teveel ervan of tekort eraan, talloze vragen die zoeken naar nieuwe betekenis nu alles op zijn kop staat. 

Veel mensen kwamen eerst op het idee om filmpjes te maken van Godly Play verhalen. De vraag die je juist nu zou willen stellen is: Wat hebben kinderen nu van ons nodig? En doen filmpjes recht aan deze behoefte? Doe je daar kinderen recht mee?  De kracht van ons spel van zoeken en vinden en groeien in spiritualiteit is immers dat we dit in een gemeenschap doen. Hoe begeleid je kinderen nu in deze situatie in hun spirituele ontwikkeling? Dat is de diepere vraag.

Rebecca Nye, grondlegger van Godly Play in Europa e.v.  en onderzoeker op het gebied van kinderspiritualiteit, schreef op de FB pagina van Godly Play UK er het volgende over:

Laten we eens stilstaan en nadenken.
Wat is het dat Godly Play ons biedt en heeft geleerd over dat wat een kind nodig heeft?
Een kind heeft nodig:
ruimte (space)
verwerkingstijd, gericht op proces en niet product (process)
verbeelding (imagination)
relatie (relation)
intimiteit (intimacy)
vertrouwen (trust)

In het Engels zijn deze 6 eigenschappen mooi in het woord S.P.I.R.I.T bijeengezet.

Juist nu het in deze tijd zo aankomt op dat wat er werkelijk toe doet is het belangrijk dat een kind een veilige omgeving vindt waarin deze eigenschappen gewaarborgd zijn. Een plek en ruimte waar de vragen en gevoelens van een kind en alles waar het mee worstelt, erkend worden als echt en geldend.

Nu vraag ik me af, …
hoe kun je kinderen aanmoedigen om waardering en tijd te geven aan elk van deze 6 elementen?

En ik vraag me af, …
hoe kun je hun families aanmoedigen om deze tijd en ruimte te zoeken, te creëren, te beschermen?

En ik vraag me af, …
hoe dit een tijd kan zijn voor ons,
om nog meer te leren van kinderen,
om meer te leren over ‘wie ze werkelijk zijn’,
en om meer te leren over het grote geschenk van het kind-zijn.
Immers, we zijn opgeroepen om te worden als een kind en daarin te groeien.” 

Wil je toch aan de slag met het maken en delen van filmpjes? De Raad van Bestuur van de internationale Godly Play Foundation heeft er regels voor opgesteld. Kijk bij: https://www.godlyplayfoundation.org/official-statement-from-the-godly-play-foundations-board-of-directors/

Kort gezegd zijn dit de regels:

 1. Vermeld naam van verhaal en uitgever in de video en eigendomsrecht van Godly Play.
 2. Beperk het publiek. Bijv. bij YouTube gebruik; duidt aan als  ‘Verborgen’. Deel de link alleen met een beperkt publiek. Als je Facebook Live gebruikt, deel alleen binnen een privégroep of kerkpagina.
 3. Verwijder elke video na een periode van drie weken.

Hier volgen een paar ideeën om nu met Godly Play te werken.

Stories of God at home

Thuis kunnen gezinnen zich samen verwonderen over Bijbelverhalen en over de verhalen van de eigen familie. Hiervoor is zelfs een speciaal boekje gemaakt met Godly Play verhalen die speciaal bewerkt zijn voor thuisgebruik: Stories of God at home.
Familieverhalen raken verweven met Bijbelverhalen. Denk nu aan de verhalen over Pasen en straks over de verhalen na Pasen, naar Pinksteren toe. Voor elke week een nieuw verhaal en nieuwe verwondering, 7 weken lang.

Bestelgegevens, ook voor Nederland en website info: Auteur: Jerome W Berryman Uitg: Church Publishing.           https://www.storiesofgodathome.com/

De GodlyPlay Foundation in Amerika heeft tijdelijk gratis materiaal daarvoor deels gratis, deels voor een zacht prijsje aangeboden. Let op, dit is een tijdelijk aanbod. Hier zijn de links naar enig materiaal om zelf in te kleuren.

Verhalen naar Pasen en Pasen zelf. https://mcusercontent.com/596ef8420ee826c4163c998ae/files/350da656-6220-468b-b395-badde6f4d683/Faces_of_Easter_B_W_Cards.pdf

De Goede Herder https://mcusercontent.com/596ef8420ee826c4163c998ae/files/edb49564-f3a5-4a46-83df-8ea4ef88f307/The_Good_Shepherd.pdf

Thuis brengen
Misschien kun je aan je kringleden vragen of iemand thuis met een specifiek verhaal wil werken dat ze eerder al eens hoorden? Dan kun je een ‘bezorgdienst en -uitleen’ op touw zetten.  

Thuis werken aan het verhaal ‘Jezus in Jeruzalem’
Stuur een brief voor de kinderen en ouders thuis over het verhaal van Jezus in Jeruzalem. Zie in de afgesloten deel van deze website (Webwinkel) de brief om te gebruiken, vertaald uit het Engels van de Godly Play UK website.

Materiaal maken
Misschien heb je nu juist tijd om vertelmateriaal te maken? Kijk op onze website naar de woestijnzak. Of lees het artikel over de nieuwe werkplaats in Vlaanderen met DIY materiaal voor een lagere prijs.

EN

Ik vraag me af wat JIJ doet in deze tijden waarin we Godly Play op een nieuwe manier leren kennen?

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.