Everyday Godly Play!

Er is mooi nieuws vanuit de internationale Godly Play gemeenschap: de Godly Play Foundation heeft een schenking van één miljoen dollar ontvangen, waarmee een nieuw project is gestart. We vertellen je er hier iets over en we zijn benieuwd naar de verdere ontwikkelingen. Hier het eerste nieuws over dit nieuwe project: Everyday Godly Play.

Om Everyday Godly Play op te zetten, zijn allereerst gesprekken gehouden met zowel ouders/ verzorgers als kerkelijk leiders en zijn hiernaast ook verdere onderzoekgegevens geanalyseerd. Hieruit bleek dat ouders en verzorgers ernaar verlangen om de geloofslevens van hun kinderen te ondersteunen. Dat dit niet altijd goed lukt, heeft verschillende oorzaken, zoals stress bij de ouder(s) of in het gezin, trauma op het gebied van kerk en geloof, gebrek aan materialen en het gemis van ondersteuning in en door een bredere groep. Ook is er een verschil merkbaar tussen de behoeften van ouders en verzorgers zelf en dat wat kerkelijk leiders denken dat de ouders/ verzorgers nodig hebben van hen en hun geloofsgemeenschap in de ondersteuning van de geloofsopvoeding.

Bijna een halve eeuw lang heeft Godly Play ervaring opgedaan en een rijke kennis ontwikkeld op het gebied van de ondersteuning van de geloofsbeleving van kinderen en hun begeleiders. Vanuit die brede en rijke ervaring gaat Godly Play nu een nieuwe stap zetten: juist die ouders en verzorgers zelf ondersteunen voor zowel thuis als in hun geloofsgemeenschappen. Dit mooie project heeft als naam Everyday Godly Play gekregen.

Godly Play Everyday wil:

  1. Ouders en verzorgers in staat stellen om als gezin een familiespiritualiteit te ontwikkelen die bruikbaar is voor de lange termijn, bij het gezin past en hen helpt om door de activiteiten heen ritme, verwondering, spel en verhalen te gebruiken in de relaties met hun kinderen. Dit door te zorgen voor toegang tot materialen, cursussen, verhalen en vertelmaterialen en een supportgroep.
  2. Professionals op het gebied van geloofsopvoeding, godsdienstige vorming en dergelijke, toerusten om nieuwe innovatieve manieren te bedenken en toe te passen voor het ondersteunen van ouders en verzorgers op het gebied van het vormen en onderhouden van een holistische gezinsspiritualiteit.
  3. Kerkelijk werkers en leiders ondersteunen in het vormen van geloofsgemeenschappen, vanuit een holistische benadering van dergelijk werk, met een focus op de spirituele noden en behoeften van kinderen en hun gezinnen.

Godly Play Everyday zal hiervoor een online database opzetten, met materialen, inspiratie en gemeenschapsvorming voor ouders en verzorgers. Ook zullen interessante trajecten worden opgezet voor leidinggevenden op het gebied van religieuze vorming en geloofsopvoeding.

Denk hierbij aan:

  • Bijbels verhalen en vertelmaterialen voor gezinnen thuis.
  • Diverse video- en audiomaterialen over kinderspiritualiteit, gericht op ouders en verzorgers.
  • Verdere uitbreiding van Berryman’s Stories of God at Home om het thuis vertellen, verwonderen en spelen te ondersteunen.
  • Training in Kinderspiritualiteit, voor professionals op het gebied van geloofsopvoeding.
  • Online groepen voor geestelijke ondersteuning van ouders/verzorgers.

Workshops voor kerkelijk leidinggevenden op het gebied van trauma, behoeften en noden van gezinnen en andere relevante onderwerpen.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.