Bijbelverhalen

Godly Play vertelt de verhalen uit de Bijbel en  de christelijke traditie met woorden, materialen en gebaren. Kinderen raken met de verhalen vertrouwd. Ze leren het christelijke taalveld kennen en gebruiken. Godly Play nodigt uit de verhalen te verbinden met eigen ervaringen, spiritueel en existentieel. Deze creatieve, speelse en beeldende benadering van christelijke opvoeding bevordert kennis, vaardigheden, empathie en spirituele groei.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.