Verhalen in de Webwinkel

1. Wat veranderde er?
Vanaf najaar 2017 zijn er een aantal Godly Play verhalenboeken verschenen met Nederlandse vertalingen. Het is een grote klus die is uitgevoerd door een groep mensen: Vlaamse en Nederlandse trainers, een vertaler en uitgeverij Averbode. Nu is er een boek voor de winter en voor de herfst. In het vroege voorjaar 2019 verschijnt er een boek voor de lente, de veertigdagentijd en Pasen.

De rechten voor het uitgeven van deze vertalingen zijn door de Godly Play Foundation toegekend aan uitgeverij Averbode. Deze verhalenboeken zijn in alle boekhandels te bestellen. Dat is dan gelijk ook de reden waarom veel verhalen niet meer beschikbaar zijn op de website. De noodzaak om ze voor onze vertellers op de website beschikbaar te stellen is daarmee vervallen.

2. Wat is hiervan het voordeel voor de vertellers?
Alle vertellers hebben nu de beschikking over gebundelde verhalen. De vertaalde verhalen zijn de vertalingen van de herziene en nieuw uitgebrachte boeken in het Engels en zijn daarmee helemaal up to date. Het curriculum is aangepast. De illustraties zijn bijgewerkt waardoor je beter ondersteund wordt in de uitvoering van je vertellingen. Er zijn nieuw geschreven verhalen toegevoegd die je nog niet kent.

3. En waar vind ik de verhalen die nog niet zijn uitgegeven?
Die verhalen vind je nog steeds op onze website. Iedere getrainde verteller heeft toegang tot de winkel van op de website. Daar kun je de verhalen direct downloaden.

4. Dat is dan zeker wel kostbaar?
Deze verhalen zijn gratis. Dat is dus zelfs nog beter dan bij de oude website. Maar kostbaar zijn ze wel. Op allerlei manieren. Omdat ze een schat in zich dragen, dat allereerst. Maar ook omdat iemand zijn tijd en kundigheid aan een vertaling geeft. Vertalingen maken is altijd groeps- en gemeenschapswerk. Wel is het erg prettig als je een donatie wilt doen voor een vrijwillige bijdrage in de onkosten en om het mogelijk te maken zoveel mogelijk verhalen beschikbaar te maken voor elke verteller. 

5. Dan willen vertellers in het land misschien ook vertaalde verhalen beschikbaar stellen?
Hoe meer hoe liever! Met de vertaler van het ingebrachte verhaal en trainers kijken we dan samen naar het verhaal en we streven zoveel mogelijk naar gelijke schrijfwijze (grammatica), het gebruik van relevante woorden en repeterende zinnen, zinsdelen en thema’s en poëtisch taalgebruik.

Voordeel daarvan is dat niet iedereen op zijn eigen plaats hetzelfde werk verzet. Het is een manier om uitdrukking te geven aan de gemeenschap de die we als Godly Play vertellers vormen om de spirituele begeleiding te ondersteunen en te bevorderen.

6. Wat moet een verteller hiervoor doen?
Verhalen die jij zelf vertaald hebt en die je wilt aanbieden kun je sturen naar ons e-mailadres: info@godlyplay.nl. We nemen dan contact met je op over het verhaal om het geschikt te maken voor de Webwinkel.

7. Hoe kan ik anderszins bijdragen?
Legaten en donaties zijn welkom. Of je donatie nu periodiek is of eenmalig. Onze stichting heeft een ANBI status en je gift is dus aftrekbaar van de belasting. En feit is dat de stichting niet leeft van lucht alleen en afhankelijk is van giften.

Het bestuur geeft als TIP
Bespreek de mogelijkheid van een donatie eens in je kerkenraad, schoolbestuur of directie. Wij van onze kant doen ons best om verhalen, intervisie, inspiratiedagen, trainingen, studiedagen en kennismakingsmomenten te organiseren die al het werk rond godsdienstige, spirituele begeleiding van kinderen (en anderen) bevordert en ondersteunt in kerk, school en geestelijke verzorging.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.