update maart 2014: GP pilots in verschillende contexten in Nederland

Op de kalender staan momenteel weinig trainingen, maar dat betekent niet dat er weinig gebeurt!

1. In maart begint een pilot met Godly Play in het PC-GVO (religieuze vorming op openbare basisscholen): 12 GVO-docenten worden voorbereid om een aantal Godly Play verhalen te kunnen vertellen, en zij gaan die verhalen in hun lessen vertellen en daar uitgebreid verslag van doen.

De bedoeling van de pilot is om te kunnen evalueren of en hoe Godly Play kan gebruikt worden in de context van het GVO. De pilot wordt vóór de zomervakantie afgesloten.

2. In maart begint ook een pilot met Godly Play op een aantal christelijke basisscholen. In deze pilot worden leerkrachten niet eerst getraind, maar mogen zij in hun eigen klas meemaken hoe deze benadering 'werkt' in hun groep. Een serie verhalen wordt verteld door een Godly Play verteller en trainer, en samen met leerkrachten en leerlingen geevalueerd.

3. In mei en juni is er een kleine pilot met Godly Play in een kinderkerk in Utrecht, in opdracht van JOP. Ook in deze pilot zullen een aantal verhalen worden verteld, en dit experiment zal worden geevalueerd door de leiding van de kinderkerk en de kinderen zelf. In de uiteindelijke evaluatie zullen ook de ervaringen van andere kinderkerken worden meegenomen.